TBB 8 Mart Açıklaması

BÖLGE GÜNDEMİ 08.03.2022 - 13:31, Güncelleme: 28.03.2022 - 16:21 2252+ kez okundu.
 

TBB 8 Mart Açıklaması

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle TBB, Ordu barosu bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:
8 MART BASIN AÇIKLAMASI YASALARIMIZA VE KAZANIMLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ   Tarih boyunca kadınlar, kadının insan haklarını ihlal eden düzenin değişmesi için mücadele etmiş ve bu mücadeleler sonucunda gerek yasalar gerekse uluslararası sözleşmeler bağlamında birçok kazanımlar elde etmişlerdir. Ancak günümüzde farklı yerlerde yaşanan savaşlar nedeniyle, kadınlar diğer haklarının yanında en temel hak olan yaşam haklarından dahi mahrum kalmaktadırlar. Bu sene 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, Ukrayna’da yaşanan savaş süreciyle karşılıyoruz. Her savaşta olduğu gibi bu savaşta da en çok kadınlar ve çocuklar mağdur olmakta, yaşanan süreç, dünya barışını açıkça tehdit etmektedir. 3. Dünya Savaşı gibi oldukça korkunç ihtimallerin sözünün geçtiği bu üzücü zamanlarda eril düzen yapısı yine bildiğimiz gibidir. Ukraynalı kadınların ülkelerini terk etmelerini fırsat bilen ve bu konuyu mizaha çeviren, kadın bedeni üzerinden paylaşım yapan herkesi kınıyoruz.  Bu durumu kabul etmiyor, tüm taraf devletleri evrensel barışa hizmet etmeye davet ediyoruz. Ülkemizde ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, utanç verici bir şekilde giderek artan kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin, şüpheli kadın ölümlerinin dehşetinde yaşanmaktadır. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceği gibi, çözümü da yaptırımların artırılmasında değildir. Kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik hale gelen kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanması, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bütüncül politikaların oluşturularak samimi takibinin yapılaması gerekmektedir. Ancak iktidar, kadına yönelik şiddetle mücadele yerine, kadınların yaşam ve özgürlüklerinin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden, hukuka aykırı bir şekilde imzayı çekerek, kadınları daha da korumasız bırakmıştır. Bu hukuka aykırı işlemin iptali için vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, barolar ve Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan davaların, Danıştay tarafından, yaşam hakkından yana tutum alınarak iptal edileceğine inanıyoruz. Bu arada bir kez daha iktidarı İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar imza vermeye davet ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye ilişkin irade, bugün kadınların nafaka hakkı dahil olmak üzere Medeni Yasa’da yer alan birçok hakka da yönelmiştir. 6. Yargı Paketi ile kamuoyunun gündemine gelen nafaka hakkının süreye bağlanması ve boşanmalarda “aile arabuluculuğu”nun getirilmesine ilişkin kabul edilemez söylemler ve yasal girişimler, kadın kazanımlarının kaybına yol açacağı gibi kadınların yaşam haklarına da saldırı oluşturacaktır.   Nitekim, İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın çekilmesi yanında, 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmaması, nafakanın tartışmaya açılması; toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı olan, kadının özgür birey olduğunu kabul etmeyen zihniyete cesaret vererek, kadına yönelik şiddetin artmasına zemin hazırlamıştır. Devletin her kademesindeki yetkilileri, kadın erkek eşitliğinden geri adım atarak toplumu dönüştürmeye yönelik girişimleri durdurmaya; medeni hakların kullanılmasında kadının karşısına çıkan engelleri ortadan kaldırmaya; Anayasa’da yazılı olan Cumhuriyetimizin temel niteliklerine ve uluslararası sözleşmelere uyumlu politikalar üretmeye davet ediyoruz. Bizler nafaka hakkımızdan, Medeni Yasa ile tanımlanmış haklarımızdan ve kazanımlarımızdan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğimizi belirterek, bu hususları tartışmaya açmanın; şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerinin artmasına yol açmaktan başka bir sonuç yaratmayacağını belirtiyoruz. Kadınların hak mücadeleleri sonucunda elde ettiği kazanımlarının kaybına yol açacak her türlü girişimin karşısında olacağımız gibi bu kazanımların silinmesine izin vermeyeceğimizi Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) ve Ordu Barosu olarak açıkça beyan ediyoruz. Kadın cinayetleri politiktir diyor, bir kez daha Medeni Kanun’a ve 6284 sayılı yasaya dokunulmamasını, yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların oluşturulmasını talep ediyoruz. Baroların Kadın Hakları Komisyonları / merkezleri ve TÜBAKKOM olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit ve özgür bireyleri olan kadınların insan haklarının ihlaline yol açacak her türlü yasal değişikliğin, uygulama ve anlayışın karşısında, tüm kararlılığımız ve dayanışma duygularımızla mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.   TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ                      ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI KADIN HUKUK KOMİSYONU                      KADIN HAKLARI KOMİSYONU           ( TÜBAKKOM )    
8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle TBB, Ordu barosu bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

8 MART BASIN AÇIKLAMASI

YASALARIMIZA VE KAZANIMLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

 

Tarih boyunca kadınlar, kadının insan haklarını ihlal eden düzenin değişmesi için mücadele etmiş ve bu mücadeleler sonucunda gerek yasalar gerekse uluslararası sözleşmeler bağlamında birçok kazanımlar elde etmişlerdir.

Ancak günümüzde farklı yerlerde yaşanan savaşlar nedeniyle, kadınlar diğer haklarının yanında en temel hak olan yaşam haklarından dahi mahrum kalmaktadırlar. Bu sene 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, Ukrayna’da yaşanan savaş süreciyle karşılıyoruz. Her savaşta olduğu gibi bu savaşta da en çok kadınlar ve çocuklar mağdur olmakta, yaşanan süreç, dünya barışını açıkça tehdit etmektedir. 3. Dünya Savaşı gibi oldukça korkunç ihtimallerin sözünün geçtiği bu üzücü zamanlarda eril düzen yapısı yine bildiğimiz gibidir.

Ukraynalı kadınların ülkelerini terk etmelerini fırsat bilen ve bu konuyu mizaha çeviren, kadın bedeni üzerinden paylaşım yapan herkesi kınıyoruz.  Bu durumu kabul etmiyor, tüm taraf devletleri evrensel barışa hizmet etmeye davet ediyoruz.

Ülkemizde ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, utanç verici bir şekilde giderek artan kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin, şüpheli kadın ölümlerinin dehşetinde yaşanmaktadır. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceği gibi, çözümü da yaptırımların artırılmasında değildir.

Kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik hale gelen kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanması, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bütüncül politikaların oluşturularak samimi takibinin yapılaması gerekmektedir. Ancak iktidar, kadına yönelik şiddetle mücadele yerine, kadınların yaşam ve özgürlüklerinin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden, hukuka aykırı bir şekilde imzayı çekerek, kadınları daha da korumasız bırakmıştır. Bu hukuka aykırı işlemin iptali için vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, barolar ve Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan davaların, Danıştay tarafından, yaşam hakkından yana tutum alınarak iptal edileceğine inanıyoruz. Bu arada bir kez daha iktidarı İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar imza vermeye davet ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye ilişkin irade, bugün kadınların nafaka hakkı dahil olmak üzere Medeni Yasa’da yer alan birçok hakka da yönelmiştir. 6. Yargı Paketi ile kamuoyunun gündemine gelen nafaka hakkının süreye bağlanması ve boşanmalarda “aile arabuluculuğu”nun getirilmesine ilişkin kabul edilemez söylemler ve yasal girişimler, kadın kazanımlarının kaybına yol açacağı gibi kadınların yaşam haklarına da saldırı oluşturacaktır.  

Nitekim, İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın çekilmesi yanında, 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmaması, nafakanın tartışmaya açılması; toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı olan, kadının özgür birey olduğunu kabul etmeyen zihniyete cesaret vererek, kadına yönelik şiddetin artmasına zemin hazırlamıştır.

Devletin her kademesindeki yetkilileri, kadın erkek eşitliğinden geri adım atarak toplumu dönüştürmeye yönelik girişimleri durdurmaya; medeni hakların kullanılmasında kadının karşısına çıkan engelleri ortadan kaldırmaya; Anayasa’da yazılı olan Cumhuriyetimizin temel niteliklerine ve uluslararası sözleşmelere uyumlu politikalar üretmeye davet ediyoruz.

Bizler nafaka hakkımızdan, Medeni Yasa ile tanımlanmış haklarımızdan ve kazanımlarımızdan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğimizi belirterek, bu hususları tartışmaya açmanın; şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerinin artmasına yol açmaktan başka bir sonuç yaratmayacağını belirtiyoruz.

Kadınların hak mücadeleleri sonucunda elde ettiği kazanımlarının kaybına yol açacak her türlü girişimin karşısında olacağımız gibi bu kazanımların silinmesine izin vermeyeceğimizi Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) ve Ordu Barosu olarak açıkça beyan ediyoruz.

Kadın cinayetleri politiktir diyor, bir kez daha Medeni Kanun’a ve 6284 sayılı yasaya dokunulmamasını, yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların oluşturulmasını talep ediyoruz.

Baroların Kadın Hakları Komisyonları / merkezleri ve TÜBAKKOM olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit ve özgür bireyleri olan kadınların insan haklarının ihlaline yol açacak her türlü yasal değişikliğin, uygulama ve anlayışın karşısında, tüm kararlılığımız ve dayanışma duygularımızla mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ                      ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI

KADIN HUKUK KOMİSYONU                      KADIN HAKLARI KOMİSYONU

          ( TÜBAKKOM )

 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberunye.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.